Forsvarets økonomiske bidrag til det norske samfunnet i 2017 er totalt estimert til om lag 27,5 milliarder kroner. Lønnsutgiftene knyttet til Forsvarets ansatte og Forsvarets kjøp av varer og tjenester er de største kildene til dette økonomiske bidraget, heter det i ei pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Viktige økonomiske bidrag

Forsvarssektoren tildeles årlig betydelige midler for å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. Midlene som tildeles anvendes til blant annet moderne våpensystemer, lønninger til ansatte, vedlikehold av bygningsmasse og mye mer. Bruken av midlene, enten det er Forsvaret som kjøper inn varer og tjenester eller det er forsvarsansattes personlig forbruk, gir et viktig økonomisk bidrag for de stedene der Forsvaret er lokalisert.

Kampflybasen på Ørland

- I Trøndelag er det investeringer i eiendommer, bygg og anlegg som har hatt den største økningen. Dette skyldes i hovedsak utbyggingen av kampflybasen på Ørland, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den økonomiske effekten beregnes ut fra Forsvarets vare- og tjenestekonsum, inkludert nasjonale materiellinvesteringer, lønn til ansatte, drift av eiendom, bygg og anlegg (EBA) som Forsvaret og Forsvarsmateriell leier fra eksterne aktører, og investeringer i EBA.