I Oppdal økte internasjonale gjestedøgn i 2017 med 31,6 prosent fra året før. Det utgjør nesten 10.000 gjestedøgn. Aller flest utenlandske reisende kom fra Tyskland, skriver Trøndelag Reiseliv i ei pressemelding.

Utenlandstrafikken har også hatt en liten økning i Røros og i Rørosregionen, med en økning på henholdsvis 0,4 og 0,2 prosent.

Trøndelag Reiseliv har hentet statistikken fra SSB, og inneholder ikke tall fra bl.a. Airbnb, fordi de ikke ønsker å oppgi overnattingstall til SSB. Den gir derfor ikke det totale bilde av gjestedøgn i Norge.

Flest tyskere overnatter i Trøndelag

Samlet i Trøndelag økte de utenlandske kommersielle overnattingene med 2,7 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 2,3 prosent. Tyskere utgjør den største gruppen som overnatter i Norge, deretter følger svensker, nederlendere og deretter briter.

– Vi legger alt markedsinnsats i 2018 i våre største utenlandske markeder for å oppnå best mulig resultat, samtidig ser vi potensialet i nye markeder som for eksempel USA og Kina, sier reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv, Petra Sestak, i ei pressemelding.

Færre norske overnattinger

Samtidig som den internasjonale trafikken økte, hadde Trøndelag en nullvekst i antall nasjonale gjestedøgn i 2017.

Stjørdal, Rørosregionen og Røros opplevde vekst i nasjonale overnattinger. Stjørdal hadde en økning på 12,2 prosent, Rørosregionen 3,8 og Røros 2,2 prosent.

Samlet sett, både internasjonale og nasjonale kommersielle overnattinger, har Oppdal størst nedgang på 9,1 prosent og deretter følger Værnesregionen med en nedgang på 7,2 prosent. Stjørdal hadde størst økning på 5,6 prosent.