Frisklivssentralen i Røros arrangerer i høst et kurs med tema Mestring av depresjon (KID). Frisklivskoordinator Frode Bukkvoll sier dette er et lavterskeltilbud i samarbeid med psykisk helse og rustjenesten og går over 10 kvelder. Deltagerne trenger ingen henvisning fra lege eller spesialist. Påmeldingen er allerede i gang og første kurskveld er 4. oktober.

Astrid Marie Sæther og Anne Kari Nygaard er spesialsykepleiere i psykisk helse- og rusarbeid i Røros Kommune og skal holde kurset. De sier kurset er beregnet for alle som føler behov for det. Mange går rundt og føler seg utslitte, tomme for energi, tiltaksløse og kanskje sliter med tunge tanker. De mener kurset kan være med å bryte dette dette mønsteret.

Hør intervju her: