Kommunedirektør Marius Jermstad sier at kommunen tidlig i forrige fikk en oppfordring fra Fylkesmannen om å sende inn en søknad om midler til flomforebygging basert på en nasjonal bevilgning på 100 millioner kroner.

– Vi tok da en kjapp gjennomgang internt på prosjekter som kunne realiseres med effekt for årets flom og landet på ytterligere flomsikring av Kirkhusmoen med bygninger, sier han.

Han viser til at det i 2011/2012 ble laget en plan utarbeidet av SWECO for sikring av anlegget.

– Mye ble utført, men det gjensto noe. Vi valgte derfor å søke på dette prosjektet med en øvre ramme på 1 mill. Onsdag fikk vi beskjed om at vi var tildelt 850.000 forutsatt en egenandel på 150.000, sier Jermstad og bekrefter at kommunen umiddelbart etter at bevilgningen var klar, tok kontakt med entreprenørfirmaet Ole P. Bakken AS.

Kommunen har en rammeavtale med firmaet og har fått pris på, og akseptert denne, på deler av prosjektet .

Ole P. Bakken AS er allerede i gang med prosjektet.

– Med de værmeldingene som er for helga, kan det hende at dette er i greven tid, sier Jermstad.

Kirkhusmoen under storflommen i 2011 Foto: Per Magne Moan

Kirkhusmoen er utsatt for flom og har flere ganger blitt skadet av at Gaula har gått over sine bredder. Verst gikk det under storflommen i august 2011.

Dette var to dager før daværende fotballpresident Per Ravn Omdal skulle åpne den splitter nye kunstgressbanen. I stedet for storstilt festivitas, ødela flommen både kunstgressdekke og grunnen under dette, slik at det skulle gå et drøyt år før anlegget igjen kunne tas i bruk.

Kirkhusmoen like etter at vannet trakk seg tilbake i 2011 Foto: Per Magne Moan