Senterpartiet, godt hjulpet av Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet fikk tirsdag kveld flertall for forslaget om å oppheve kravet om at det skal være minst 2,5 km fra brøytet vei og til hytta, dersom du skal kunne benytte snøskuter til hytta. I tillegg fikk to tilleggsforslag flertall, noe som gjør at regjeringa ikke kan vedta forskriftsendringer som gir mer byråkrati eller mindre kommunal selvråderett i saker som omhandler motorferdsel i utmark.

Forslaget om å fjerne den såkalte 2,5 km-regelen kom fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen, og det var også de som fremmet tilleggsforslagene under møtet - såkalte løse forslag. Heidi Greni skriver i en sms til Nea radio tirsdag kveld at dagens vedtak vil gjøre det ekstremt vanskelig for regjeringen å fremme noen av de innstrammingsforslagene de har sendt ut på høring.

Hun sier vedtaket gir et klart pålegg til statsråden om gjennomføre vedtakene innen 1. oktober.