Ja, vi har prøvegått den, faktisk mange ganger.

Den nye turstien fra Putten til Vikastøa, langs Selbusjøen, er allerede blitt en kjempesuksess. Både på barmark og med snø er det stadig flere som tar det nye trimtilbudet i bruk. Enten hele eller deler av den.

- Ideen om en sti har ligget der lenge, men det var i 2016 at vi begynte å gjøre alvor av planene som å sette i gang prosjektet. Med Ola Morten Eidem som prosjektleder har utbygger Årsøya Fritidspark nå snart ferdigstilt en sti som er mellom sju og åtte kilometer lang, forteller Roar Uglem i Selbu Vekst.

- Finansiert med spillemidler og lokale tilskudd er vi nå så å si ferdig, til en prislapp på rundt 16 millioner kroner. Vi har gjort Selbu enda mer attraktiv som bokommune, og vi har skapt et nytt folkehelsetiltak, sier Uglem.

Offisiell åpning vil finne sted i forbindelse med "ordførerturen" i juni.