Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert sine råd til personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Nå rådes du til å holde deg hjemme.

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19).

Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. (Det er laget testkriterier for hvem som bør testes).

Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Du bør holde deg hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.

Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.