Trøndelag er den eneste grønne regionen på koronakartet til EUs smittevernbyrå, ECDC. – Skal vi opprettholde dette til en stor nok andel er vaksinert, må vi alle være nøye med å følge råd og forskrift, sier fylkeslege Jan Vaage til Adresseavisen. Trøndelag var eneste grønne region i Europa også i desember. Like etter det, kom en ny smittebølge. Tallene kartet er basert på, er rapporteringer fra uke 11 og 12.

Fylkeslege Jan Vaage forteller til Adresseavisen at Trøndelag har hatt veldig gunstige smittetall over flere uker.

- Når en først har lav smitte er det enklere å gjennomføre godt TISK arbeid på de tilfellene som dukker opp. Flere kommuner har hatt mindre utbrudd som de har klart å kontrollere, skriver han.

TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene.