Denne uka arrangerer landbruket og frivillige ryddeaksjoner over hele landet under mottoet "Hold Norge rent".

Uheldige konsekvenser

I tillegg til å være lite pent å se på, har plastforurensing uheldige konsekvenser for naturen rundt oss. Plasten brytes sakte ned, og blir til slutt til små partikler som kan bli fraktet over store avstander, og hoper seg opp i naturen. Både store og små plastbiter kan skade levende organismer.

Viktig å håndtere landbruksplasten riktig

Det er viktig at landbruksnæringa er flinke til å håndtere landbruksplasten riktig og miljøvennlig. Både det å hindre spredning av plast og å levere inn landbruksplast til gjenvinning er viktige tiltak for å fremme en miljøvennlig landbruksnæring. Du som bruker landbruksplast har ansvaret for å sørge for at plasten blir håndtert riktig, og ikke blir spredd i naturen. All landbruksplast er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak.

Frivillige og kommunene bruker årlig mye tid og ressurser på å rydde opp i forsøpling i naturen og boligområder. I områder med jordbruk er en betydelig del av dette avfallet landbruksplast. I tillegg til at samfunnet må bruke ressurser på å rydde opp etter gårdbrukere, så gir dette den norske landbruksnæringa et dårlig omdømme.

Mange bekymrer seg for plastforurensningen i havet. Mye av denne plasten kommer fra kilder på land, ved at den transporteres ut i havene med vann eller vind.

Tips for håndtering av landbruksplast:

Hindre spredning av landbruksplast i naturen:

Nå når det er mye snøsmelting og fare for flom flere steder, er det risiko for at rundballer blir fraktet bort med vannmassene dersom de ligger utsatt plassert. Plasser rundballer på et sted der de ikke står i fare for å bli tatt av elver og bekker med overløp.

I mye vind er det fare for at plast rives av rundballene og fraktes ut i naturen. Plasser rundballer på et sted der de er mindre vindutsatt, og på en slik måte at det er vanskeligere for vinden å få tak i plasten og rive den i stykker.

Samle plastavfall på et sted der den ikke står i fare for å blåse bort (f.eks. i en kontainer)

Ikke bland landbruksplasten med annet avfall, og lever plast til et godkjent avfallsmottak slik at den kan gjenvinnes.

Det er gratis å levere landbruksplast hos innsamlere som har avtale om dette med Grønt Punkt Norge. Forutsetningen for å få levert inn er at plasten er riktig sortert og at den er ren, hvis ikke er plasten restavfall og vil gå til energigjenvinning.

Flere tips til hvordan man kan håndtere landbruksplast, hvor man kan levere landbruksplast og hva som skjer med innlevert landbruksplast finner man på Grønt Punkt Norge sine nettsider. Man kan også ta kontakt med sitt lokale avfallsselskap for å få hjelp til hvordan dette skal gjøre dette.

Kommunen kan avkorte i tilskuddet

Dersom gårdbrukeren har en avfallshåndtering i sin jordbruksdrift som bryter med bestemmelsene i forurensningsloven kan kommunen avslå eller avkorte i tilskudd, helt eller delvis.