Onsdag er det påvist to smittede med Covid-19 i Holtålen. Begge er bosatt i kommunen og fra samme husstand. De har lette symptomer. Smittesporing er gjennomført, og det er liten grad av nærkontakt.

Kommunen skriver i en pressemelding at det testes bredt og mer enn de som har hatt nærkontakt. Alle disse er allerede kontaktet og testes i dag og settes i karantene inntil prøvesvar foreligger.

Av forebyggende hensyn stenger kommunen nå sykehjemmet og heldøgsboliger for demente inntil situasjonen er mer avklart.

Kommunedirektør Marius Jermstad sier til Nea Radio at ingen trenger å går rundt å være bekymret for om de har vært i kontakt med de smittede.

– Alle nærkontakter er allerede testet.

Etter det Nea Radio kjenner til skal de smittede holde til i Haltdalen.