Søndag 23.august var det skolestart på et nytt skoleår ved Peder Morset folkehøgskole. 71 elever fikk plass ved skolen.

Siden 10.mars har det ikke vært vanlig skolehverdag på nordsiden av Selbusjøen. Fjorårets elever fikk da en ukes permisjon, men fra 12.mars ble landets folkehøgskoler stengt av regjeringen og skoleåret ved PMF ble deretter avsluttet med fjernundervisning.

Gjennom hele sommeren har vi jobbet med en intern plan som skal ivareta elevers og ansattes trygghet kommende skoleår. Vår plan er i hovedsak bygget på regjeringens smittevernveileder for skolene, men med svært mange lokale tiltak. Dette har vært et komplekst arbeid og vi ønsker i den forbindelse å sende en takk til kommuneoverlege og Selbu kommune for et godt samarbeid gjennom sommeren.

Når elevene starter et år på folkehøgskole ved Peder Morset folkehøgskole blir man også tilknyttet lokalmiljøet på ulike måter. Denne høsten vil vi grunnet faren for Covid-19 ha konkrete tiltak som innebærer en mer intern drift enn vanlig og som også vil påvirke våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet for øvrig. I første omgang gjelder dette frem til søndag 13.september. Den første tiden ved oppstart vil være mest kritisk for en eventuell smitte på og utenfor skolen.

Blant annet vil folkebadet og utleie av skolens fasiliteter utgå i denne perioden. Tilbud som bilpleie, jobbfrukt og skolens PMF cafe` settes på vent, men vil vurderes fortløpende ut fra den reelle smittefaren. Skolen vil også ha dialog med Selbu Hestesportsklubb som planlegger med ulike arrangement utover høsten.

Eksterne besøk og leveranser til skolen anmodes til å kun være nødvendige ærend. Ved besøk og ærend må vedkommende legge igjen informasjon som navn, telefon og bostedskommune i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig.

Skolens elever er erfaringsmessig hyppige kunder og brukere av ulike butikker og tjenestetilbud i Selbu. I perioden frem til 13.sept vil skolen anmode elevene om å følge en plan hvor skolen er behjelpelig med transport for å dekke de ulike behovene elevene måtte ha.

Skolen beklager selvfølgelig de ulemper dette vil påføre våre samarbeidsaktører, men håper at vi snarlig kan gå tilbake til en mer normal hverdag. Vi benytter samtidig muligheten til å takke lokalsamfunnet for samarbeidet i en krevende tid.