- Vi har dessverre hatt en eskalering av smittesituasjonen hvor 4 nye smittede er påvist ca kl 2100 i kveld. Lånke barnehage er stengt og vi starter organisering av massetesting der onsdag morgen. I tillegg har vi satt Lånke Skole i rød beredskap.

- Vi har også iverksatt midlertidig besøksforbud hos våre bosenter og institusjoner i kommunen frem til 13.11, sier kommunedirektør i Stjørdal kommune, Tor Jakob Reitan som videre legger til at smittesporing foregår aktivt og kommune trenger formiddagen onsdag for å få en ytterligere oversikt.