– Det er ikke helt uten grunn at vi kaller det “Helevetsplattformen" altså. Hvis sykepleieren i resepsjonen skal gi en paracet til en stakkar som sitter og venter, så er det 36 tastetrykk for å registrere at hun har gjort det, sier Nils Ivar Leraand som jobber som turnuslege ved legevakten i Trondheim i gårsdagens intervju med NRK Trøndelag på Midt-Nytt.

– Det blir veldig omstendelig og bærer preg av å være et amerikansk system, der du skal sikre deg på alle bauger og kanter mot å bli saksøkt. Alt skal sjekkes og dobbeltsjekkes. Det går an å gjøre det mer lettvint i Norge, sier Leraand videre.

Forferdelig brukeropplevelse

Legevakten i Trondheim og Øya Helsesenter er de første legekontorene som har tatt i bruk Helseplattformen, etter at Trondheim kommune innførte systemet 6. mai i år. Lege Realf Helgesen sier at det er en forferdelig brukeropplevelse å ta i bruk systemet. – Det er ikke intuitivt. Det er mange knapper, vinduer og faner. Man må bla opp og ned og må scrolle og bla sidelengs fordi ting ikke får plass på skjermen. Det er totalt uoversiktlig og en total mangel på intuitiv brukeropplevelse. Rett og slett forferdelig å være bruker av, sier Helgesen til NRK Trøndelag.

Dette understrekes av Leraand.

– For de som er her en gang i måneden vil det ta tre år før de begynner å mestre det sånn noen lunde, sier han.

Ikke tatt hensyn

De er ikke imponert over effektiviteten til det nye systemet.

– Det vi er frustrert over nå er jo at den løsningen og den tilnæringen man har valgt oppleves veldig dårlig, og man har ikke egentlig tatt på alvor brukerens perspektiv. Man har lansert dette som et veldig uferdig produkt på veldig mange områder, sier Helgesen videre til NRK.

Leraand er enig.

– Det er tungvint og med veldig mye trykking, og det går tregt, sier han.

Ingen av legene sier at de vil ta i bruk systemet i egen praksis.

– Slik som det ser ut nå er det ikke aktuelt i det hele tatt å ta det i bruk på legekontoret, sier Leraand.

– For min egen del vil jeg si at det er helt uaktuelt å ta i bruk dette i egen praksis, sier Helgesen.

Har fått ekstra ressurser

Kommunalsjef Helse i Trondheim kommune, Wenche Dehli, sier at hun forstår kritikken til legene og sier at Legevakta fikk ekstra ressurser da de tok i bruk Helseplattformen.

– Det er ikke alle som har blitt like fornøyd med hvordan løsningen fremstår i arbeidshverdagen, og det er det vi forbedrer nå time for time og dag for dag. Det her skal bli et veldig godt verktøy, og så bruker vi litt mer tid på noen av gruppene. Mange syns allerede at de har fått et godt verktøy, sier Dehli til NRK Trøndelag.

På spørsmål om Helseplattformen er tatt i bruk på en forsvarlig måte etter hvor langt man har kommet i utviklingen av produktet sier Dehli at hun syns det er forsvarlig.

– Vi har jo vært med på innføringer av journalsystemer tidligere også, og det vil alltid være slik at ting som du tenkte fungerte greit når du utviklet det, ikke blir fullt så greit når du skal bruke det i praksis. Det ser vi noen eksempler på nå, og da retter vi opp det og forbedrer systemet, sier hun til NRKs journalist Bent Lindsetmo.