- Vi legger bak oss et år med lav ledighet og mangel på arbeidskraft i flere bransjer. Det har vært utfordrende å få tak i folk, ganske enkelt. Ikke bare fagfolk, men også til jobber der virksomheten selv gir opplæring, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag i en pressemelding.

Aas sier at et godt råd for bedrifter som trenger flere medarbeidere å vurdere å endre kravene de stiller i utlysningsteksten, og i større grad være åpen for å ansette mennesker med nedsatt arbeidsevne eller hull i CVen.

– Vi må se mulighetene i de ressursene og den kompetansen denne gruppen har. I dette arbeidet vil vi i NAV gjerne være en støttespiller for arbeidslivet, sier Aas videre.

Trøndelag har 5 324 arbeidssøkere i utgangen av desember. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. 3 024 (1,2%) er helt ledige, 1 645 (0,7%) delvis ledige og 655 (0,3%) er arbeidssøkere på tiltak. Sammenlignet med desember i fjor har antall ledige gått ned med 2 380 arbeidssøkere, hvor den største nedgangen er i gruppen delvis ledige (-1 125 personer).

Permitteringer

Til sammen er det 403 permitterte, hvorav 217 helt ledige og 186 delvis ledige. Til sammen utgjør det 0,2 prosent av arbeidsstyrken. Vi finner flest permitterte i yrkesgruppene bygg og anlegg samt industriarbeid.

Til sammen utgjør de to gruppene 43 prosent av alle permitterte.

Langtidsledige

Av de helt ledige er en av fem (591 personer) langtidsledig, det vil si vært helt uten arbeid eller aktivitet i 26 uker eller mer.

I løpet av desember er det registrert 858 nye arbeidssøkere i Trøndelag.

Alder og kjønn

Menn i aldersgruppen 20-24 år har den høyeste andelen helt ledige med 2,6 prosent, mens kvinner i aldersgruppen 30-39 år har den høyeste andelen delvis ledige mer 1,0 prosent.

Lavest andel helt ledige finner vi hos kvinner i aldersgruppene over 50 år med 0,6 prosent. Den laveste andelen delvis ledige, er hos menn under 20 år, med 0,1 prosent.

Yrke

Flest helt ledige finner vi i gruppene uten yrkesbakgrunn (451), industriarbeid (377), bygg og anlegg (346), samt serviceyrker og annet arbeid (301). Flest delvis ledige er det i gruppene serviceyrker og annet arbeid (207), butikk- og salgsarbeid (190) og industriarbeid (184).

Når det gjelder gruppen «ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt», er det den eneste gruppen som har en økning i antall helt og delvis ledige, sammenlignet med samme periode i fjor.

Stillinger

I desember er det registrert 2 818 stillinger, en liten økning sammenlignet med samme måned i fjor (+4% per virkedag). Flest stillinger ble registrert innenfor helse, pleie og omsorg med 1 158 stillinger.

Det er en økning på 94 prosent sammenlignet med i fjor. I bygg og anlegg, samt industriarbeid er det en nedgang i registrerte stillinger sammenlignet med desember fjor på henholdsvis -52% og -42%.

Kommuner

13 av Trøndelags 38 kommuner har en andel helt ledige på under 1,0 prosent. Lavest andel helt ledige er det i Lierne (0,3%), Leka (0,4%) og Selbu (0,5%). Høyest andel ledige er det i Frøya (2,2%), samt Nærøysund og Grong (begge 2,0%).