Espen Eriksen er banksjef i Selbu Sparebank. Foto: Stian Elverum

Fra før eier Selbu Sparebank Lokalmegleren & Partners sammen med Nidaros Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank. Aksjonærene i Meglerhuset Nylander AS, og aksjonærene i Lokalmegleren Trondheim AS har den 9. september 2023 inngått avtale om fusjon av Meglerhuset Nylander AS og Lokalmegleren Trondheim AS, med førstnevnte som overtakende part.

Avtalen er inngått etter at Nidaros Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Ørland Sparebank og Selbu Sparebank hver for seg har ervervet 8,98 % av aksjene i meglerforetaket Nylander AS fra Danske Bank.

– Selskapene utfyller hverandre på en veldig god måte, og synergiene er store. Vi tror både kundene og de ansatte oppleve at det nye selskapet vil dyrke den tradisjonelle meglerrollen; nemlig som en mellommann som skal ivareta begge parters interesser sier Jonas Sønnesyn, eiendomsmegler i Lokalmegleren.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med alle ansatte i Meglerhuset Nylander, og tror kundene våre vil oppleve dette som positivt fortsetter Sønnesyn.

– Vi gjør dette først og fremst for kundene våre, sier Espen Eriksen, Banksjef i Selbu Sparebank.

Vi er en bank som dyrker nærhet til kundene våre, rådgiversamtaler på bankkontoret og brenner for lokalsamfunnet. Eierskap i Meglerhuset Nylander vil bare forsterke vår posisjon som rådgiverbanken i hele vårt markedsområde. Etter gjennomført fusjon vil de fire lokalbankene til sammen ha en eierandel i det fusjonerte selskapet på 60,66 %.

I henhold til transaksjonsavtalen er fusjonen mellom meglerforetakene betinget av at Finanstilsynet, ikke har innsigelser til gjennomføringen. Gjennomføring vil først skje etter at tremånedersfristen er utløpt etter eiendomsmeglingsloven § 2-8 fjerde ledd. I forbindelse med fusjonen vil Meglerhuset Nylander AS endre navn til Nylander & Partners AS.