Det var på et møte i Planutvalget i Selbu kommune 23. oktober det ble besluttet å gå videre med en utredning av å omregulere et større område med dyrkamark til næringsareal.

Et kommunalt ønskekart

Området dette gjelder ligger langs Fylkesveg 705 ved Sirhaugene, sørvest for Granby næringsareal.

Forslaget om å se nærmere på å omregulere dette området til næringsformål, har ført til sterke reaksjoner fra flere grunneierne. Nå sier ordfører Ole Morten Balstad at det uansett ikke er aktuelt å gå videre med disse planene.

– Det er viktig å ta med seg at dette er et kommunalt ønskekart. Om grunneierne ikke ønsker dette, kommer vi ikke til å gjennomføre det, sier Balstad.

Årsaken til at kommunen ønsker å bruke dette området til næring er at det ligger nært fylkesveg 705 og at det allerede eksisterer en avkjørsel fra veien, det er en god geografisk plassering og det er flate og brede arealer.

Argumentene mot er at det er 55 dekar fulldyrka jord, at området ligger under marin grense og at det ligger i nærheten av Sirhaugene hyttefelt.

Massiv motstand

Likevel mener altså Balstad at det er viktig å gjøre en vurdering av arealet.

– Vi ønsker oppdatert kunnskap om området, men vi kommer ikke til å legge inn dette i det endelige forslaget når de som eier arealet ikke er interessert. Vi vil ikke legge inn dette mot eierens vilje, sier Balstad.

– Hvorfor var det så viktig for dere å gå videre med denne utredningen når dere allerede visste at det var motstand fra grunneierne?

– Sett i etterkant burde vi kanskje stoppa det, men det er uansett en ganske liten jobb å få denne vurderingen, så da gjør vi det, svarer Balstad.

Ifølge sakspapirene fra behandlingen i planutvalget står det at grunneierne er kjent med innspillene, og at de ikke er positive til omdisponeringen.

– Konklusjonen kommer garantert til å bli at vi ikke går videre med dette. Det er ingen katastrofe for oss, vi har nok næringsareal per nå. Vi har 200 mål næringsareal og har et forslag inne med 200 mål til.

Hør intervjuet med ordfører Ole Morten Balstad her. Her forteller han også hvorfor han mener at Selbu kommune trenger så store areal til næringsformål: