Hvilke utfordringer står den videregående skolen i distriktene framfor i årene som kommer? Dårlige elevtallsprognoser gjør at blant annet Røros videregående vil måtte jobbe hardt for å beholde både kompetanse og tilbud framover.

Mandag besøkte leder i utdanningskomiteen i Sør-Trøndelag fylke, Hanne Moe Bjørnbet (AP) Røros og Holtålen. Hensikten var å sette den videregående skole i distriktene på dagsorden.

"Hvordan sikre en god videregående skole i vår region og muligheter og farer for skolene i distriktene med hovedfokus på Røros videregående" vart tema for besøket.

Etter å ha vært innom Røros gikk turen til Ålen og Hovet der det var åpent møte om dette. Det var Holtålen Arbeiderparti som stod bak arrangementet som samlet deltagere fra både Røros og Holtålen. To representanter fra nyoppstartede AUF på Røros var også med på opplegget.