Årsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti vedtok i helga enstemmig en uttalelse om at allmennkringkastere basert på lokal nyhets- og kulturformidling må ha samme mediestøtte som lokalavisene. Fylkesårsmøtet støtter også kravet fra bransjen om likebehandling mellom lokalradioer og lokalaviser, både når det gjelder tilskudd til digitalisering, momsfritak og produksjonsstøtte.

-Dersom lokalradioer skal distribuere på DAB i hele landet, må det offentlige ta ansvar for utbygginga av lokale nett slik at godt etablerte distriktsradioer blir ivaretatt, heter det i den enstemmige uttalelsen.

- Det er nå slik at Nea Radio er den lokalradioen som blir hørt mest på av lokalradioene. Vi er utrolig stolt av lokalradioen vår, derfor slåss vi også for den og skal fortsette å gjøre det opp mot Stortinget. Det er også viktig for alle som har hytter i regionen og i en beredskapssituasjon for fylket, sier Flakne.

LIKEBEHANDLING MELLOM LOKALRADIOER OG LOKALAVISER

Fakta fra fylkesårsmøtets behandling av saken:

Pressestøtte er i dag kun forbeholdt aviser. Norsk Lokalradioforbund har i lang tid etterlyst en tilsvarende ordning for sine medlemmer. Mens en lokalavis med en ukentlig utgave kan få nærmere 500.000 kroner årlig i statsstøtte for å drive journalistikk, må en lokalradio med daglig nyhets- og kulturformidling, f. eks betale avgifter til organisasjoner som Tono og Gramo på flere hundre tusen kroner årlig. Dette er en av grunnene til at lokalradiobransjen bør behandles på lik linje med lokalaviser med hensyn til pressestøtte.

Et flertall av norske lokalradioer har fått forlenget sin konsesjon på FM fram til 2022 for at de skal få mer tid til å komme seg over på den nye plattformen DAB+. Stortinget har tidligere vedtatt å ta halvparten av de midlene som lokalradioene får til programproduksjon og kompetanseheving, og øremerke dette til digitalisering. Dette beløper seg til om lag 6,5 millioner kroner årlig. I sitt alternative statsbudsjett foreslo Arbeiderpartiet å øke støtten til lokalradioer med tre millioner kroner. Pengene var tiltenkt digitalisering av lokalradioer.

Ambisjonen med DAB er å gi folk et bedre og mer mangfoldig radiotilbud. Det er dessverre lite som tyder på at disse beløpene er tilstrekkelig til at også små, ikke-kommersielle lokalradioer i distriktene har muligheter til å bli med over på den nye plattformen. Dertil trenger de vesentlig større finansiell bistand. I krevende topografiske områder i distrikts-Norge, er DAB så langt bekreftet å dekke vesentlig dårligere enn FM. Utbygging og drift av DAB er også betydelig dyrere enn FM. Resultatet kan bli at overgang til DAB går i favør av kommersielle aktører i sentrale strøk av landet. Dette kan i verste fall gi et mindre radiomangfold og færre talerstoler for det frie ord.