Torsdagens kommunestyremøte på Røros ble rådmann Jon Ola Krokens siste - i alle fall som rådmann i Røros. Han går nå over i pensjonistenes rekker etter etter å ha vært i stillingen siden 2011.

Ordfører Vintervold overrakte blomster og takket for det gode samarbeidet. Kroken har også vært rådmann i Os og Tynset kommuner så det er en mann med god kjennskap til regionen som nå trer tilbake, sa Vintervold.

På forrige kommunestyremøte ble Bernt Tenstrand ansatt som ny rådmann i Røros.