NTB - Kristian Skårdalsmo

Arbeiderpartiet sørger for at det er flertall på Stortinget mot å utvide ulvesonen eller opprette en såkalt buffersone for å verne en genetisk viktig ulv.

Aps Runar Sjåstad bekrefter nå at partiet vil stemme for et forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, hvis ikke Aps eget forslag får flertall.

– I dette tilfellet peker vi på at i jakta som er påbegynt, ønsker vi ikke en såkalt buffersone utover ulvesonen. Vi ønsker ikke at man unntar definerte områder utenfor ulvesonen, sier han til NTB.

– Dette betyr helt tydelig at den fastsatte fellingskvoten skal kunne gjennomføres på alt areal utenfor den fast definerte ulvesonen, sier Sjåstad.

15. desember

Forslaget fra Sp og Frp som Ap nå subsidiært kommer til å støtte, lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling.»

Det presiseres at «eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020.»

Flere forslag i saken hastebehandles nå i Stortinget, som går til votering mandag. Frps Jon Georg Dale er glad for Aps budskap søndag.

– Med denne avklaringen er det klart at Frp og Sps forslag blir vedtatt mandag og dermed at vi ikke får en utvidelse av ulvesonen som er i strid med ulveforliket fra 2016, sier han til NTB.

Ut av sonen

Den finsk-russiske ulven som har skapt flokene, beskrives som genetisk viktig for ulvestammen og kan på sikt bedre tilstanden for den sørskandinaviske bestanden, ifølge Miljødirektoratet. Problemet er at den har vandret utenfor ulvesonen.

Flertallet vil understreke at bare Stortinget kan utvide ulvesonen.

– Dette betyr at hvis det skal være en varig utvidelse av ulvesonen, skal Stortinget diskutere det og eventuelt vedta det, sier Sjåstad.

– For det andre går vi heller ikke inn på en endring som gjør at man aldri kan ha en buffersone eller unnta enkeltområder fra jakt, forklarer han.

Kan bli flyttet

Sjåstad peker på at genetisk viktig ulv som etablerer seg utenfor ulvesonen, kan flyttes. Det har flere ganger tidligere skjedd med den såkalte Elgå-ulven.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sa i debatten på Stortinget fredag at han vurderte flytting.

– Jeg ser problemstillingen når du får en fast reviretablering, med potensial for en såkalt fast buffersone. Det er grunnen til at jeg har fått en anmodning og vurderer mulig flytting av de ulvene det her er snakk om, sa han.

Skytes ikke

Sjåstad understreker samtidig at Ap ikke går inn for Sps opprinnelige forslag om å ta ut denne ulven. – Vi ønsker ikke en forvaltning på individnivå. Vi ser at enkeltindivider likevel kan være viktig, og da er flytting et mulig tiltak, sier han.

Senterpartiets Sandra Borch erkjenner at partiet nå går bort fra forslaget om å skyte ulven.

– Det viktigste for oss i denne saken, og grunnen til at vi fremmet den som hastesak, var å sette en stopper for at man bare skal kunne utvide ulvesonen med et betydelig areal, slik det er blitt gjort nå, sier hun til NTB.

Borch er for øvrig glad for Aps avklaring.

– Det er et viktig vedtak for å få opphevet den midlertidige buffersonen som er vedtatt innført.

Norges Bondelag er også fornøyd med enigheten mellom Sp, Ap og Frp.

– Hadde ikke et flertall på Stortinget satt foten ned nå, ville de som har dyr på beite i Rendalen-området ha gått en enda mer usikker beitesesong i møte, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.