NTB

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank.

Vurderingen er ventet å foreligge allerede torsdag ettermiddag.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Flere jussprofessorer mener imidlertid Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tungt.

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.