Det var torsdag 19. mai på formiddagen at nordtrønderen i 60-årene skulle kjøre kona til behandling. Etter å ha kjørt i 35 kilometer ble mannen stoppet av politiet. Nå er han idømt en bot på hele 340.000 kroner for kjøreturen skriver Trønder-Avisa

Kvelden i forvegen hadde mannen drukket alkohol, dagen derpå – ved 10-tiden – følte han seg fin, og satte seg bak rattet for å kjøre kona.

Etter hvert ble han stoppet av politiet i en rutinemessig promillekontroll. Mannen blåste da rødt, og hadde en promille tilsvarende 0,8.

Da saken mot ham kom opp for Trøndelag tingrett erkjente han straffskyld. Tingretten slår fast at mannen utsatte både seg selv og andre for fare under kjøreturen. Mannen er også tidligere dømt for promillekjøring, over 20 år tilbake i tid.

Siden promillekjøring normalt skal gi en bot på 1,5 månedslønner ble kjøreturen en kostbar affære for nordtrønderen. Tingretten har nemlig funnet ut at mannen har en samlet årsinntekt på 2,9 millioner kroner. Dermed ble boten satt til 340.000 kroner.

Mannen ble også dømt til 24 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Han må tåle å være uten førerkort i 18 måneder.