Ekstremværet Gyda er i ferd med å treffe Trøndelag med full styrke, og Nea radio kjører beredskapsradio fra klokka 19.00 onsdag kveld.

- Vi skal holde deg oppdatert på vær og føreforhold og være direkte inne fra flere steder i Trøndelag, sier Karin Jegtvik, som er redaktør i Nea Radio.

NVE har sendt ut fem farevarsel for Trøndelag for det neste døgnet. Varslene gjelder for jord-, sørpe- og skredfare, kraftige vindkast, flomfare, mye regn og stor snøskredfare.

- Av erfaring vet vi at mye kan skje når det meldes om ekstremvær som dette. Det kan gå ras som fører til stengte veier, elver kan gå over sine bredder og gjøre store ødeleggelser - vi følger med på utviklingen i Trøndelag utover kvelden og natta, sier Jegtvik.

Sendingen går fra Selbu, som kan kjøre radio på batteri og aggregat om strømmen skulle forsvinne i løpet av kvelden. Programleder er daglig leder i Nea Radio, Stian Elverum.

- I tillegg har vi reportere ute i både Holtålen, på Innherred, på Frosta, i Stjørdal og Malvik og i Selbu, og har vi med oss folk på telefon fra flere steder i Trøndelag.