Sametinget har i år endret prioriteringer og regelverk for tilskuddordningen for reindrift. Nå kan man blant annet få tilskudd for investeringer som bidrar til nyskaping og utvikling i reindrifta. Investeringer kan være for eksempel skuterhytter eller andre investeringer man trenger i næringa, som sleder og andre redskaper som ikke er kjøretøy. Alle som har reindrifta som hovedinntekt kan søke om dette tilskuddet.

– Det er viktig for Sametinget å prioritere samiske primærnæringer og folk som jobber med det. Reindrifta har utviklingsmuligheter, og vi vet at det er mange unge og kreative mennesker i næringa. Vi vil støtte reindriftsutøvere som er innovative og vil utvikle deres næring, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

Man kan også søke om tilskudd til tiltak og prosjekt som bidrar til økt dokumentasjon av rovvilttap, eller tiltak som bidrar til økt interesse, innsats og effektivisering av lisens- og kvotejakt på rovdyr.

Tradisjonell kunnskap står sterkt i reindrifta. Sametinget vil styrke dette, i tillegg til familiebasert reindrift.

– Tradisjonell kunnskap er grunnlaget i reindriftas kompetanse. Det er vår arv, og den er viktig å bevare. Man kan søke om tilskudd for tiltak med mål om å lære eller lære bort tradisjonell kunnskap, sier Muotka.

Man kan også søke om tilskudd til prosjekter og tiltak som styrker tradisjonell kunnskap i familiebasert reindrift.

– Jeg håper at reindrifta ser at vi prioriterer også de som jobber med det, enten de har det som jobb eller om de bidrar som familiemedlem, fordi de gjør et viktig arbeid i det samiske samfunnet, sier Muotka.

Tilskuddsordninga for reindrift har åpen søknadsfrist.