– Vår tilnærming har hele tiden vært å heller gå for strengt ut for så å kunne lette litt på tiltakene etter hvert, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

– Vi vil heller gjøre det i en kortere periode, enn å måtte utsette folk for at tiltakene stadig strammes inn i en lengre periode mens smittetallene stiger mer enn nødvendig.

– Det eneste som er høggsikkert er at dersom folk ikke treffes, så spres ikke smitten, slår han fast.

– Dessuten er det viktig at alle følger anbefalinger og regler som til en hver tid gjelder. Enkelte har veldig milde symptomer på å være smittet av dette viruset, så her må alle passe på.

Tøff på landsbasis

Stjørdal har fått nasjonal oppmerksomhet for hvor tidlig de har slått til og hvor tøffe restriksjonene har vært.

– Jeg tror og håper at vi har gått langt nok, sier Vigdenes og foreller at han motiverer seg selv med tanken på at situasjonen kunne ha vært mye verre.

– Viruset kunne ha gått etter ungene våre. Det kunne også ha vært mer dødelig for oss som er i yrkesaktiv alder. Om vi setter dette i perspektiv så ser vi både at vi har en del å være glade for og også at ansvaret som hviler på hver og en er tungt.

Importsmitte

En stor del av smittebildet nå, er smitte som kommer fra utlandet. Bare i Stjørdal sitter over 300 polske arbeidere nå i karantene. Vigdenes mener likevel at en har god kontroll på Værnes.

– Alle som kommer fra utlandet til flyplassen blir testet. Teststasjonen vi har der tester hele 97, 5 prosent av de som kommer og det er flere enn andre flyplasser i Norge. Dette er et arbeid vi både er stolte av og får mye oppmerksomhet for, forteller ordføreren.

– Vi møter utfordringer når det kommer passasjerer fra utlandet som har mellomlandet på Gardermoen. Da har vi ingen kontroll over hvorvidt disse lar seg teste eller ikke. Dette er noe vi ser på om vi kan gjøre noe med.

Han sier videre at kommunene er avhengige av at staten og arbeidstilsynet følger opp.

– Det er sånn at de som har ansvaret til vanlig, også sitter nærmest når det gjelder å følge opp i en krisesituasjon. Jeg legger til grunn at staten og aktuelle myndigheter er seg dette ansvaret bevisst.

Mutasjoner

Det han er mest redd for er å se de muterte variantene av viruset i lokalbefolkningen.

– Dersom dette skjer er jeg alvorlig bekymret for hvor omfattende restriksjonene må være og hvor lenge dette vil pågå.

Dette er en av grunnene til at han ikke vil si noe om hva han tror blir utfallet av mandagens pressekonferanse.

– Vi må ha best mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag når vi skal fatte beslutninger. Helst skulle jeg kunne ha sagt at alle er vaksinerte og vi er ferdige med dette, men det kommer ikke til å skje. Spørsmålet er hva vi skal gjøre framover og det er det for tidlig å svare på nå. Vi må analysere tallene og se på hva som skjer kommende helg, understreker han.

– Dersom vi har lyktes så kan vi vurdere å lette på tiltakene. Har vi ikke lyktes så ligger det an til en forlengelse.

Hold ut

Ivar Vigdenes oppfordrer innbyggerne i Stjørdal om å tenke kollektivt og å holde ut.

– Og tenk på dem som tar dette tyngre enn andre. Det er lov å ta en telefon og å gå på besøk dersom det er noen du vet sliter veldig.

Han ber folk tenke på at dette er noe vi gjør sammen.

– Vi må holde motet oppe. Vi kommer ikke til å se tilbake på dette som et høydepunkt i våre liv, men vi skal klare det.

Hør intervjuet med Ivar Vigdenes i avspilleren under: