I kongelig resolusjon fra 1853 står det: "Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et Marked, der begynder næst siste Tirsdag i Februar Maaned og varer til den paafølgene Fredag".

Siden 1854 er det blitt avholdt en ubrutt rekke med 167 markeder i Røros i februar, i dag kjent som Rørosmartnan.

I en pressemelding fra Rørosmartnan som ble sendt ut onsdag, så heter det at Martnan nummer 168 skulle avholdes i 2021, men det satte koronapandemien en stopper for. I møte den 15.10.2020 vedtok formannskapet i Røros kommune at den 168. Rørosmartnan måtte utsettes til 2022.

Planleggingen er i rute, men nok engang gjør utviklingen av pandemien det nødvendig å vurdere hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre Martnan i februar 2022.

Denne vurderingen må også sees i lys av de nye tiltakene regjeringen kom med tidligere denne uken.

- Tidlig i høst utarbeidet vi derfor tre tiltaksplaner for ulike scenarier og gjorde en konsekvensanalyse av samtlige. Det er til stor hjelp i den situasjonen vi har havnet i nå, og vi jobber nå iherdig videre med nødvendige tilpasninger for å unngå avlysning enda et år, sier martnassjef Lillian Sandnes.

- Om det blir Rørosmartnan 2022, skal alle kunne føle seg trygge på at det vil gjennomføres smittervernsforsvarlig mener Marius Kaland, kommuneoverlege i Røros.

Gjennom 2020 og 2021 har Røros opparbeidet seg en anselig kompetanse i trygg gjennomføring av store arrangementer i pandemitider.

Etter innføringen av nye nasjonale smitteverntiltak, skal Rørossamfunnet gjøre bruk av denne kompetansen til å vurdere mulighetsrommet for gjennomføringen av Rørosmartnan 15.–19.2.2022.

Visit Røros som arrangør, Destinasjon Røros og Røros kommune vil i fellesskap følge utviklingen i pandemien tett og se på løsninger som kan gjøre det mulig at Røros også i 2022 kan imot gjester fra fjern og nær til flotte opplevelser, handel og spell på Rørosmartnan.

Beslutningen om dette vil la seg gjøre, vil bli tatt innen midten av januar 2022.

- Rørosmartnan utgjør en svært stor del av årsomsetningen for mange bedrifter, og er en grunnpilar i regionens reiseliv. Et avlyst arrangement også i 2022 vil ramme en allerede hardt prøvet næring. Det er derfor viktig å se nærmere på alternativer og hvilke muligheter som fins for gjennomføring, sier reiselivssjef Tove Martens.

Hun legger til at man nå ønsker å se på hvilke muligheter som finnes innenfor de rammene og smitteverntiltakene som foreligger.

– For Rørossamfunnet er martnan et pusterom i vinterhalvåret, en kulturell møteplass, og ikke minst et viktig arrangement for handel, restaurant og overnattingsbedrifter. Dette danner grunnlaget for viktig verdiskaping og mange arbeidsplasser. En vurdering av om vi kan gjennomføre Rørosmartnan, sier hun.

15.-19. februar 2022 må ha med seg alle disse elementene.

- Rørosmartnan betyr mye for en hel region. Vi skal ta pandemien på alvor og følge nasjonale retningslinjer. Samtidig er kulturen, frivilligheten og deler av næringslivet igjen hardt rammet av nasjonale tiltak. Derfor er det viktig for meg at vi ser på alle muligheter og alle alternativer før en endelig beslutning om Rørosmartnan 2022 tas, mener fungerende ordfører Christian Elgaaen.