UDI varsler fredag at de vil legge ned 2100 asylmottaksplasser. Blant disse er det snakk om over 300 plasser for enslige mindreårige. Årsaken er at det kommer langt færre asylsøkere til Norge.

Turid Rian tar over som daglig leder ved Moan Gård fra 1. februar og hun sier til Nea Radio at mottaket på Røros ikke blir berørt denne gangen. Hun er lettet over at Moan Gård ikke er på lista over de 20 mottakene som nå blir avviklet.

Rian sier at situasjonen kan endre seg på kort tid.

- Dette er en del av denne bransjen og vi vet aldri langt framover i tid. Det er 3 måneders oppsigelsestid ved mottaket på Moan Gård sier hun.

Det er 22 faste plasser ved mottaket og ved stort behov kan dette økes til 28 plasser.

- Situasjonen gjør at vi nå kan få større pågang her på Røros i tida framover, sier hun.