Ni deltakere fikk grundig opplæring i bruk av både motorsag, gjeldende regelverk og om bruk av kroppen i skogsarbeidet.

Lite kunnskap

– Mange som bruker motorsag har ikke nok greie på hvordan saga skal brukes, og i skogbruket og landbruket stilles det krav om dokumentert opplæring, sier Morten Lien i Aktiv Skogbruk. Lien mener det fortsatt skjer altfor mange dødsulykker i skogen. Å bruke motorsag i skogen kan være farlig hvis man ikke kan bruke sag og utstyr riktig.

Med livet som innsats

– Å rydde skog, som er ødelagt av storm, er det farligste vi gjør, sier Lien.

Han mener det er nødvendig med et enda strengere regelverk her i landet slik som i Sverige. Der må alle som håndterer motorsag ha førerkort for å bruke saga.

GODE TIPS: Morten Lien fra Aktiv Skogbruk instruerer deltakerne. Foto: Marit Manfredsdotter
MANNLIG: – Mange menn blir litt macho med motorsag i hånda. Men etter to dager med kurs ser vi en helt annen innstilling rundt dette, sier Odd Ivar Volden fra Rørosbygdenes skogeierlag. Foto: Marit Manfredsdotter
PRESISJON: Kursdeltakerne fikk lære seg å felle trærne mot et bestemt mål. Foto: Marit Manfredsdotter
MESTEREN: Morten Haugseggen vant den interne fellekonkurransen ettersom han felte treet bara 40 centimeter fra målet. Foto: Marit Manfredsdotter
POPULÆRT KURS: Det er mange ting å ta hensyn til når skogen skal ryddes. Foto: Marit Manfredsdotter
FOREBYGGENDE: Ole Peder Svendsen var en av dem som deltok på kurset, og til tross for at han er en vant skogsmann mener han at det alltid finnes mer å lære. – Å bruke kroppen riktig er svært viktig om man skal drive med skogsbruk, og det fikk vi god instruksjon om, sier Svendsen. Foto: Marit Manfredsdotter