FriFagbevegelse/NTB

NSB har vært en del av norsk bevissthet i 135 år. Nå bruker de 280 millioner kroner på å skifte ut det tradisjonsrike navnet.

NSB-ledelsen offtenliggjorde nyheten om navneskiftet på Oslo S tirsdag morgen.

– Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Navneskiftet medfører også en sammenslåing av to selskaper. Under det nye navnet Vy skal også busselskapet Nettbuss ligge.

Også de røde togene forsvinner. Nå skal Vy kjøre med grønnlakkerte tog og busser. Og de ansatte får grønne uniformer.

Hele navneskiftet vil koste 280 millioner kroner, skriver NTB.

Slutt etter 135 år

Det er et 135 år gammelt navn som nå går inn i historiebøkene. Norges Statsbaner ble opprettet i 1883. Fram til 1996 hadde NSB ansvar for både infrastruktur og togdrift. Da ble Jernbaneverket, som nå er Bane Nor, opprettet som en egen organisasjon utenfor NSB. Samtidig forsvant navnet Norges Statsbaner som merkevare, selv om selskapet har beholdt navnet i juridisk sammenheng, og selskapet ble offisielt hetende NSB.

Et barn av jernbanereformen

Forbundsleder Jane B. Sætre i Norsk Jernbaneforbund (NJF), som organiserer de fleste NSB-ansatte, ser ikke det store poenget i å skifte navn.

– NSB er et godt merkenavn og synonymt med all togtrafikk Norge. Men styret har vurdert at navneendring er helt nødvendig for at de skal lykkes som transportselskap i Norden framover, konstaterer Sætre.

Hun mener navneskiftet først og fremst er en konsekvens av de nye rammebetingelsene til selskapet. Siden jernbanereformen ble innført har NSB blitt ribbet for både tog og billettsystem, og framstår i dag som et bemanningsselskap for statens materiell.

Konduktør Thor Thomassen hadde møtt opp for å få vite det nye navnet, og ventet i spenning før pressekonferansen startet.

– Det blir spesielt. NSB er en bauta i norsk historie. Men jeg har likevel en forståelse for at de skifter navn. Vi er jo ikke statsbaner lenger. Men det blir en overgang å jobbe under nytt navn, sier Thor Thomassen, som har vært konduktør siden 2007.

• NSB dropper Mantena, velger sveitsiske Stadler for vedlikehold

Språkrådet er kritisk

Språkrådet bekrefter overfor VG at de rådet NSB til å beholde navnet.

– Vårt primære ønske og vårt råd direkte til NSB var å beholde NSB. Det er en del av den norske kulturarven, det er et godt innarbeidet navn og kundene vet hva det står for. Det har vært vårt beste råd, sier Wetås til VG.

Satser bredt

Vy skal satse på tog, person- og godstransport, i tillegg til buss, kollektivtrafikk, reiseliv – og selskapets siste satsingsområde; elektriske bybiler. Norsk Jernbaneforbund har i dag 3000 medlemmer i selskapet, hvorav 1000 er bussjåfører i Nettbuss. NJF håper NSB – heretter Vy – opprettholder sin posisjon.

– For oss er det viktig at toget ikke taper terreng ute i distriktene, og at selskapet også framover skal ivareta et landsdekkende transportbehov – både når det gjelder buss, persontog og godstrafikk, sier Sætre.

Slik forklarer styreleder Dag Mejdell navneskiftet

– NSB-konsernet kjører tog og buss i Norge og Sverige og har Norges største busselskap, Nettbuss. Nå kobler vi tog- og bussvirksomheten tettere sammen, utvikler nye løsninger og gjør det enda enklere å velge en miljøvennlig reise. Da trenger vi en ny, felles identitet. NSB er ikke lenger et dekkende navn på virksomheten, sier styreleder i NSB, Dag Mejdell.

Ikke lenger statsbaner

– Selskapet er ikke lenger Norges Statsbaner. NSB er nå ett av flere togselskaper som konkurrerer om å kjøre tog. Vi eier ikke togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene, men jobber hver dag for å gi kundene våre en god reise. Et nytt navn skal styrke konkurransekraften vår i både tog og buss, fortsetter styrelederen.

Forslaget til nytt navn vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i NSB AS 22. mars. Når nytt navn er vedtatt, vil kundene til NSB og Nettbuss gradvis se et nytt utseende på tog, busser og bybiler, en felles nettside for tog og buss, og nye uniformer.

Godstogselskapet CargoNet, som er en del av NSB-konsernet, beholder sin merkevare.

NB! Etter at Go-Ahead vant anbudet om Sørlandsbanen, blant annet i konkurranse med NSB, har de besluttet å skifte navn til Sørtoget.