Ingen kom til skade da en lastebil kjørte i grøfta på toppen av Gullikstadbakkene på Fv30 nord for Røros i 15-tida mandag ettermiddag.

Stedet er godt skiltet, og politiet dirigerer trafikken forbi. Men obs! Det er glatt på stedet!