Totalt mistet 24 personer livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Det er gledelig med en nedgang, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Vegvesenet. – Men enhver drept eller hardt skadd i trafikken er en for mye. Nullvisjonen står ved lag.

Flest i Viken

Viken har vært hardest rammet i årets tre første måneder med sju drepte, mens det er fire drepte i Vestfold og Telemark og tre drepte i henholdsvis Innlandet og Nordland. I Trøndelag og Troms og Finnmark er det to trafikkdrepte, mens fylkene Oslo, Rogaland og Agder hadde ett dødsfall hver. Møre og Romsdal og Vestland er de eneste fylkene som ikke har hatt en eneste dødsulykke hittil i 2020.

Tungbiler ofte involvert

På landsbasis omkom 20 menn og fire kvinner i trafikken i årets tre første måneder, der over halvparten av ulykkene involverer unge menn. Tolv omkom i personbil, og i over halvparten av de 22 dødsulykkene var tungbil involvert. Over halvparten av de omkomne i årets første måneder er omkommet i møteulykker, men det er også to fotgjengerulykker. I januar ble en eldre dame påkjørt av en tungtransport i Drammen, og få dager senere døde en to år gammel gutt etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han krysset et gangfelt i Oslo.

Korona-effekt

De strenge korona-tiltakene, med mange mennesker i karantene og på hjemmekontor, påvirker også aktiviteten på veiene.

- Vi vet at lavere aktivitet i samfunnet gir lavere trafikktall og vi forventer derfor også lavere ulykkestall, forklarer avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen. – Foreløpig ser vi ikke dette på ulykkestallene, men det må gå lenger tid før vi kan konkludere med hvilken effekt koronaen får på trafikksikkerheten.

Nedgangen i trafikken i forbindelse med korona-situasjonen skaper ellers en helt ny og spesiell situasjon.

- Vi er faglig sett nysgjerrige på hva som skjer nå. For eksempel er situasjonen at det nå oftere er fartsgrensene som setter begrensninger på valgt hastighetsnivå og ikke øvrige trafikanter, sier Ranes. - Heldigvis har utrykningspolitiet også et fokus på dette med jevnlige fartskontroller selv om trafikken nå har gått ned. De har blant annet tatt flere yngre sjåfører i høy fart.

Hold oppmerksomheten oppe i påska

Om få dager går landet inn i påskehøytiden. Med innskrenkede reisemuligheter til hytta, fjellet og utlandet kan sikkert mange bli fristet av en dagstur med bil.

- Vi vil benytte denne anledningen til ytterligere å forsterke rådet om at folk er oppmerksomme og avpasser fart og ferdsel etter forholdene, oppfordrer Ranes. - Helsevesenet har stor belastning på grunn av korona-epidemien, og enhver trafikkskade opptar ressurser i en allerede presset situasjon.