Green Flyway er navnet på et interregprosjekt som har som mål å etablere et testområde for elfly og førerløse fly. Området strekker seg fra Røros til Østersund og prosjektet starter 1. januar.

Tirsdag kveld var det bransjetreff for luftfartsinteresserte på Røros der dette var tema.

Miljø

Lufthavnsjef ved Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes, sier dette er blitt et viktig tema innen luftfart.

– Jeg er temmelig sikker på at folk vil fortsette å reise og vi skal prøve å hjelpe dem med å reise på en mer ansvarlig måte enn tidligere, sier Rognes og legger til at man også i luftfarten er interesserte i miljøet.

BRANSJETREFF: Flyinteresserte i Røros ble informert om planene Foto: Per Magne Moan

Gudbrand Rognes håper prosjektet vil gi positive ringvirkninger til regionen.

– Kanskje vi kan være med å skape en mer miljøvennlig luftfart. Kanskje klarer vi å skape nye verdier i lokalsamfunnet og kanskje klarer vi å skape nye bedrifter og nye muligheter som vi per i dag ikke kjenner, sier han og røper at han mer enn gjerne vil sitte på med et elfly.

Droner

En av tirsdagens foredragsholdere var Kurt Näslund fra Ren Røros Frontal. Han har i flere år fløyet elektriske luftfartøyer gjennom droneflyging, og han sier at dette er et området som opplever store endringer på kort tid.

I likhet med Rognes så har heller ikke Näslund noen som helst betenkning med å blir med på en tur i et elektrisk drevet fly.

Godt egnet

Området mellom Røros og Østersund er, i følge eksperter på området, godt egnet til testflyging av flere årsaker. Det er blant annet svært lite lufttrafikk i luftrommet under 30.000 fot og området ligger nær forsknings- og høyskolemiljøer i både Trondheim og Østersund.

Området ligger også nært testområder for maritime autonome (førerløse) fartøyer.

Været, som kan være en negativ faktor, blir også trukket fram som en fordel, da testing kan gjøres i tildels ekstreme forhold.

Hør intervju med Gudbrand Rognes og Kurt Näslund her: