Ordfører Ole Morten Balstad i Selbu kommune kommer med ytterligere oppfordringer i dag, torsdag.

- Vi oppfordrer alle om å følge de statlige retningslinjene og holde seg oppdatert i både nasjonale og lokale medier. Kommunens hjemmeside er også oppdatert med regler og råd for Selbu kommune. - Vi oppfordrer sterkt om å ikke hamstre dagligvarer. Det er ingenting som tyder på at det vil gå tomt for livsnødvendige varer, men unødig hamstring kan forringe denne situasjonen. - Det oppfordres om å ikke unødig oppsøke folkemengder. Eks. kan en person dra på butikken og ikke hele familien, sier Ole Morten Balstad.

Alle barnehagene og skolene i kommunen stenges torsdag 12. og fredag 13. mars.  Kommunen vurderer også forlengelse fortløpende.

Følgende gjelder til ny beskjed blir gitt:

- Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner du på kommunens hjemmeside, www.selbu.kommune.no.

- Andre kommunale bygg som bibliotek, terapibasseng, eldresenteret, fysioterapi og Selbu frivilligsentral er også stengt.

- Alle arrangement i offentlig regi avlyses.

- Alle idrettshaller og andre idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter.

- Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger må avlyses.

- Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng underlegges samme vurdering og skal avlyses.

- Oppfordrer befolkningen til å unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.

- Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å gjøre tilpasninger slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom for eksempel nettbasert løsninger.

- Tiltaket iverksettes fra og med ettermiddagen onsdag 11. mars. Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir konkret vurdert av kommunens ledelse kommende helg. - Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode, heter det i informasjonen fra Selbu kommune.

Begrunnelse for tiltakene - Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver. Vi har erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent, skriver Selbu kommune.

- Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang. Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle, holder tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.

- Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven og støttes av administrativ og politisk ledelse.