– Korona-krisen er ikke bare en helsekrise, men også en samfunnsøkonomisk krise, sier Ivar Vigdenes under en pressekonferanse mandag morgen.

– Stjørdal kommune har bidratt med det som etter vår størrelse er kraftfulle tiltak for å redde liv og helse, og vi skal gjøre det samme når det gjelder samfunnsøkonomi og arbeidsplasser. Politisk og administrativ ledelse virker sammen for å gjøre dette mulig.

Gryteklart

Vigdenes nevner fortgang i byggingen av nye E6 mellom Ranheim og Åsen som et av prosjektene som kan være med å hindre total kollaps i næringslivet. – Dette er et prosjekt med en verdi på 11 milliarder kroner her i nærområdet og vil derfor ha høy prioritet.

– Vi er i dialog med Nye Veier om hvordan vi kan løse situasjonen og jeg forventer at også våre nabokommuner blir med å fronte dette. Inntak av flere lærlinger i kommunen, er også satsningsområde, nå når det private næringslivet sliter med dette. I tillegg betaler nå kommunen regninger fortløpende, uten å vente på forfallsdato, for å være med å sikre likviditet i lokale bedrifter.

Reduserte inntekter

Kommunen kommer til å oppleve en betydelig redusert skatteinngang og også en inntektssvikt på egenbetalte tjenester. Dette vil påvirke handlingsrommet kommunen har.

– Vi har et opparbeidet overskudd på 35 millioner kroner. Alt reelt overskudd vil stilles til disposisjon for å redde den samfunnsøkonomiske situasjonen, sier Vigdenes, som understreker at han tar for gitt at regjeringen gjennomfører tiltakspakken som er presentert og at kommuner og fylkeskommuner kompenseres for tap.

Kultursektoren

Vigdenes anerkjenner at kulturbransjen rammes ekstra hardt av situasjonen.

– Dette får følger for alle ledd i denne næringskjeden og også for inntekten til Stjørdal kommune, for eksempel ved at Kimen kulturhus er stengt. Det vil derfor settes inn ekstra midler til arrangementer når smittefaren er over.

Også innenfor vedlikehold vil det settes inn ekstra krefter.

– Til vanlig har vi et budsjett på 10 millioner innenfor dette området. Dette skal vi nå øke, lover Vigdenes.