Etter massive innspill fra kommunene og næringa har regjeringa nå besluttet at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

– Vannkraft er en verdifull ressurs som vi må ta godt vare på. Den skal forvaltes til det beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Kraftskatteutvalget pekte på flere viktige problemstillinger i dagens kraftverksbeskatning. Utvalgets rapport har vært på høring, og det har kommet inn mange høringssvar.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier finansministeren.

Etter en helhetsvurdering har regjeringen kommet frem til at den ikke går videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

– Naturressurser bør beskattes slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, samtidig som selskapene kan utvinne lønnsomme ressurser. Regjeringen har lagt vekt på forutsigbarhet, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen. Utvalget la frem sin utredning 30. september 2019 i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. Utvalgets rapport har vært på høring med frist 1. januar 2020. Det har kommet inn om lag 350 høringssvar.

SNUR: Regjeringa og finansminister Jan Tore Sanner (H) snur og parkerer Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatninga. Foto: Marte Garmann