Malvik Arbeiderlag

Utbruddet av Covid-19viruset rammer nå hele verden, landet og vår egen kommune. Regjeringen har kommet med flere hjelpepakker, både kortsiktige og langsiktige. Dessverre er ikke alle tiltakene gode nok for alle, og ikke uventet med en høyrestyrt regjering så er fokuset større på å hjelpe bedrifter og bedriftseiere enn vanlige arbeidstakere.

Arbeidstakere som i disse dager enten er blitt permitterte eller har hjemmekontor PGA at skoler og barnehager nå holder stengt. Mange foreldre er nå hjemme med barna og har undervisning i egen stue, med god hjelp fra kreative og flinke lærere som har forberedt skolearbeidet godt.

Malvik Arbeiderlag synes at Malvik kommune nå må ta grep å oppheve foreldrebetalingen for SFO og barnehager. Vi vet i dag ikke hvor lenge den nåværende situasjonen vil vedvare. Vi bør derfor allerede nå beslutte at kommunen ikke vil kreve betaling for de tjenestene som ikke blir levert til privatpersoner.

Dette vil være litt av vårt bidrag til å lette de økonomiske konsekvensene for småbarnsfamiliene og gi en større grad av forutsigbarhet fremover. Det må samtidig jobbes med en kompensasjonsløsning for de private barnehagene, som på grunn av dette lider store tap som truer driften.

Hilsen Styret i Malvik Arbeiderlag