– En person omkom i ulykken og politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport. Dødsårsaken synes forenelig med kranvelten og døden antas å ha inntrådt umiddelbart. Det vil ta en del tid før endelig obduksjonsrapport er klar, sier politiet i pressemeldingen.

Kvinnas pårørende er gjort kjent med innholdet i obduksjonsrapporten.

Politiet har foretatt en rekke avhør av vitner og det gjenstår fortsatt mye taktisk og teknisk etterforskning, understreker de i pressemeldingen.

Politiet sier at de får bistand fra sakkyndige som fremover skal bidra til undersøkelser av krana og åstedet, sammen med politiets kriminalteknikere. Også Arbeidstilsynet som faginstans er involvert.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen og om noen har straffeansvar. Det er heller ikke tatt ut noen siktelser i saken foreløpig, sier de videre i pressemeldingen.

Det understrekes at etterforskningen som følge av sakens store omfang vil være tidkrevende.