Eilin Reinås forteller at hennes opplevelse med pasientsiden av Helseplattformen er god, og at det er levert inn mange innspill til Epic, som er leverandøren av Helseplattformen, som er tatt til følge. Reinås sier at de som testbrukere er blitt lyttet til. Samtidig håper hun at de ansatte ved sykehusene og legevakten i Trondheim prøver litt til, og ikke gir opp.

Hør Eilins historie her: