I går ble det kjent at Statsforvalteren tilkjenner Stjørdal kommune 600.000 kroner i bot til etter en skolemiljøsak ved Skjelstadmark skole. Det er Oline-saken, som av statsforvalteren blir beskrevet i vedtaket som at elven har blitt utsatt for «krenkelser i form av utestenging, negative kommentarer og nettmobbing». I tillegg står det at det har vært «perioder hvor eleven ikke vil gå på skolen, nekter å stå opp, nekter å gå på bussen, og gråter».

Kom tett innpå.

Tidligere journalist Frank Skaufel var redaktør i Stjørdals-Nytt og skrev mange saker om Oline-saken da den først brast. Han fikk innsyn i den formelle delen av saken, han ble godt kjent med lokalsamfunnet i Skjelstadmark og ikke minst kom han tett innpå familien.

Saken starta ved Skjelstadmark skole i 2017, og Skaufel forteller at det i årene senere ble stilt krav som skolen besvarte, men svaret var ikke bra nok for Statsforvalteren.

– Statsforvalteren har vært meget tydelig, jeg har sjelden lest noe som har vært så krast og tydelig som det har blitt sendt til kommunen, sier Skaufel.

Skaufel mener at det overordna målet må være barnet som går på skolen, og ikke har det bra.

I dag er Skaufel senior kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt i Acciona. Familien har ikke besvart Nea Radio sin henvendelse.