Arbeidet frem mot neste års statsbudsjett, som legges frem i oktober i år, er allerede godt i gang. Budsjettet vil bli den nåværende regjeringens første budsjett, siden de overtok i fjor høst. Flere er derfor spente på om regjeringen leverer på sine valgløfter og det som står i Hurdalsplattformen.

I forkant av fjorårets valg, lovte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hva regjeringen ville gjøre med fastlegeordningen.

- Hvis vi får tillit til å styre landet vil vi prioritere å redde fastlegeordningen i første statsbudsjett. Vi vil komme så langt som vi kan fra dag en, sa Kjerkol til Nea Radio i august i fjor.

LES OGSÅ:Strenge krav gjør situasjonen stadig verre

Kommer med garantier

Kjerkol er tydelig på at regjeringen overtok en handlingsplan for fastlegeordningen fra den forrige regjeringen, en plan som har vart i tre år, og ikke gitt ønsket effekt, mener hun.

- Vi må ha sterkere grep, og det kommer vi til å legge frem i budsjettet for 2023.

- Vi jobber hver eneste dag for å sikre innbyggerne en fastlege, og at vi skal lage en allmennlegetjeneste som er tilpasset dagens situasjon. Fastlegekrisen har utviklet seg over de siste ti årene, det er kommuner i både bygd og by som melder om store utfordringer, og vi er i dag 160.000 som ikke har fastlege, sier statsråden.

Kjerkol forteller at regjeringen nå er godt i gang med arbeidet med statsbudsjettet for 2023. Hun sier regjeringen der vil ta mer kraftfulle grep for å få unge leger til å bli fastleger, slik at dagens leger får avlastning, samt ikke søker seg bort. Kjerkol garanterer at regjeringen vil prioritere å redde fastlegeordningen, slik hun lovet velgerne i intervjuet med Nea Radio før valget.

- Vi kommer til å prioritere fastlegeordningen i neste års budsjett. I Hurdalsplattformen står det at vi skal styrke basisfinansieringen, og det har vi tenkt å prioritere, er Kjerkol tydelig på.