Bygdevekstpiloten Rindal/Holtålen hadde denne uken todagers samling på Nordpå Fjellhotell, i Aunegrenda .

På saklista stod blant annet arealforvaltning, planarbeid, mobilitet, landbruk og bærekraftig bygdeutvikling.

I tillegg til de to kommunene, deltok også en rekke andre institusjoner på samlingen, blant annet Statsforvalteren, Fylkeskommunen og statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP).

Siri Hegseth fra Holtålen kommune sier Bygdevekst er et distriktspolitisk prosjekt som skal bidra til bosetting, tilgang til arbeidskraft og næringsutvikling i de mindre sentrale delene av landet.

I statsbudsjettet for 2023 vedtok Stortinget å styrke satsingen på bygdevekstavtaler til totalt 25 millioner kroner for 2023, og i mars utlyste regjeringen ytterligere 15 millioner til utprøving av slike avtaler i distriktene.

Hør intervju med Siri Hegseth, statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo og ordfører i Rindal, Mildrid Kattem Aune her: