Stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten besøkte mandag kulturminnefondet på Røros for å informere om de ekstra rammeoverføringene i forbindelse med budsjettforliket.

5. desember ble det kjent at kulturminnefondet får en ekstrabevilgning på 17,5 millioner kroner - noe som betyr at fondet forvalter 100 millioner kroner i 2017.

Aarbergsbotten synes dette et viktig området og hun er fornøyd med at så mange mindre prosjekter nå søker midler: