Denne uka har fylkesmannen arrangert sin årlige samling for landbruksnæringa i Sør-Trøndelag, i Storstuggu på Røros.

En av sakene på Rørosmøtet har vært etterutdanning for gårdbrukere.  Dette er et kurs i landbruksfag for voksne med mulighet for å avlegge agronomeksamen som privatist. Det går over tre semestre, med undervisning ca. en kveld per uke.

Det er Skjetlein kompetanse som tilbyr kurset i samarbeid med Aktivt Fjellandbruk i Røros, Holtålen og Tydal. Fjellandbruksprosjektet er også med og støtter kursavgiften til deltakerne fra dette området.

Kurset legges opp til desentralisert undervisning der deltagerne kan følge undervisningen på egen pc hjemme eller på et møterom i de respektive kommunene.

Leder i Aktivt Fjellandbruk Berit Østbyhaug og leder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo var to av deltagerne på Rørosmøtet: