Formannskapet i Tydal sier nei til sammenslåing med Selbu.

- Dette er bare ei innstilling, presiserer ordfører Ole Bjarne Østby, - men vi mener at det blir for lite å hente på dette i en kommunereform-sammenheng: