Formannskapet i Røros vedtok torsdag enstemmig å be rådmannen følge opp skjenkesteder med avvik.

Bakgrunnen for saken er at Securitas under Rørosmartnan gjennomførte salgs- og skjenkekontroller pa Røros. Kontrollen ble foretatt fredag 19. februar.

Etter den politiske omorganiseringen i kommunen er det formannskapet som behandler rapportene der det er brudd pa loven og forskriftene.

I rapporten som ble lagt fram for formannskapet er det påpekt flere brudd:

- Røros Hotell Bergrosa som ikke har overholdt reklameforbudet, Jfr. alkoholloven § 9-1 og 9- 2.

- Bergstaden hotel- Barny som ikke har overholdt reklameforbudet, jfr. lovens §§ 9-1 og 9-2. Bergstaden hotel - Gamle Nilsen som hadde brudd pa forskriften § 4-4 angaende som nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikk ut av skjenkeomradet og brudd pa reklameforbudet jfr. lovens §§ 9-1 og 92 og forskriften §§ 14.1 og 14.2.

- Bergstaden hotel- Resepsjonen brudd pa reklameforbudet jfr. lovens §§ 9-1 og 9-2. Bergstaden hotel- Nye Nilsen brudd pa lovens § 8-11 og forskriften § 4-1 hvor personer var apenbart pavirket av rusmidler i lokalene samt brudd pa reklameforbudet jfr. lovens §§ 9-1 og 9-2 og forskriften §§ 14.1 og 14.2.

Saken ble lagt fram uten innstilling. Arbeiderpartiets Jens Ivar Tronshart la fram forslag om at rådmannen følger opp skjenkesteder med avvik. Forslaget ble enstemmig vedtatt.