I følge en pressemelding tirsdag så planlegger LO å ta ut et bredt spekter av bransjer ved en eventuell konflikt.

– Vi håper på enighet, men har forberedt oss på stor streik. Vi har innkalt berørte forbund i Trøndelag før helgen slik at vi er godt koordinerte om det blir konflikt, sier regionleder i LO Kristian Tangen.

Disse bedriftene er prioritert i førsteuttaket i Trondheim

Prioriterer økt kjøpekraft

LOs hovedkrav er å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft, prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

To år på rad har flertallet av arbeidstakere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus.

– Vi har gjort det klart at i år skal medlemmene ha sin rettmessige del av kaka. Mange bedrifter går godt med store overskudd, samtidig har det vært noen utfordrende år for arbeidstakerne med pandemi og høy prisvekst. Vårt mål er en mer rettferdig lønnsutvikling som utjevner de økte forskjellene, sier Tangen.

Også bedrifter utenfor Trondheim er tatt ut i førsteuttaket.