Etter en grundig innføring fra flere hold var det duket for debatt om innføring av journalsystemet Helseplattformen i kommunestyret i Selbu mandag kveld.

På forhånd hadde et enstemmig formannskap anbefalt innføring av Helseplattformen.

Savnet innlegg fra fastlegene

Åsmund Sjøberg fra SV leverte inn forslag om å utsette innføringen av det omstridte journalsystemet, og underbygget forslaget med at de hadde for liten kunnskap om IT-systemet og mulige konsekvenser.

– Vi kjenner for lite til sakens innhold, omfang og kompleksitet og vi vet for lite om konsekvensene av et fungerende eller ikke-fungerende system, sa han fra talerstolen.

– Dette er en en beslutning som får potensielt store konsekvenser for kommuneøkonomien og helsa til våre innbyggere.

Sjøberg viste også til at fastlegene i kommunen ikke hadde kommet med sine betraktninger og innspill i forkant av debatten.

– Fastlegene har sagt at de har liten tiltro til Helseplattformen, sier Sjøberg.

– Det er sagt at det kan føre til en mangel på fastleger om politikerne innfører denne IT-løsningen. Jeg savner et innlegg fra fastlegene i sakens anledning.

Sjøberg får støtte fra flere andre politikere på talerstolen. Blant andre Trond Kåre Langseth, som er enig med Sjøberg i at beslutningen om å innføre Helseplattformen bør utsettes.

Åsmund Sjøberg i Selbu SV er skeptisk til innføringen av Helseplattformen. Foto: Karin Jegtvik

Klart flertall for

Per Avelsgård fra Senterpartiet uttrykte også bekymring fra talerstolen, og syntes også det var beklagelig at ingen av fastlegene var invitert til å redegjøre for sitt syn under kommunestyremøtet.

Representanter fra Høyre/KrF og Arbeiderpartiet holdt innlegg fra talerstolen som talte for en innføring av Helseplattformen.

– Toget går nå. Dersom vi utsetter, kan det hende at dagens systemer går ut på dato før vi kan ta i bruk Helseplattformen, sa Hilde Guldseth fra Høyre/KrF fra talerstolen.

Thomas Engan - også fra Senterpartiet - ba om et gruppemøte før votering.

Vedtaket ble gjort med tjue stemmer for å innføre journalsystemet, mens fem representanter stemte for en utsettelse.

Det ble altså et klart flertall for en innføring, og dermed tar Selbu kommune i bruk Helseplattformen fra og med 27. april neste år.

Neste torsdag skal kommunestyret i Tydal ta stilling til en innføring av Helseplattformen.