- Det er en glede å kunne meddele at Erik Fenstad har takket ja til jobben som kommunalsjef for samfunnsområdet, med oppstart 1. oktober, skriver kommunedirektør Tor Jakob Reitan i en pressemelding.

Utviklingsorientert

53-åringen kommer fra jobben som daglig leder for SG Entreprenør AS i Melhus. Firmaet driver innen vei, vann og avløp, samt riving og miljøsanering. Fenstad har blant annet jobbet som leder i renovasjons- og gjenvinningsbransjen, samt mange år i Telenor som strategirådgiver og analyseleder.

Den nye kommunalsjefen har både interesse for og innsikt i idrett- og kulturfeltet som vil bli ett av hans ansvarsområder i kommunen. Han var blant annet leder av Buvik håndballklubb i mange år.

– Videre har han en uformell lederstil med en lun humor, og det liker vi. Fenstad er utviklingsorientert med en tydelig næringslivsvennlig profil, noe som er svært viktig i denne jobben, sier Reitan som fikk bistand fra Headvisor i ansettelsesprosessen.Solid utdannelse og politisk erfaring

Enstemmig vedtak

Fenstad er sivilingeniør i Industriell økonomi og administrasjon fra NTNU, og han har en master i Technology management. Videre har han studert ved Trondheim ingeniørhøgskole og Hærens tekniske fagskole på Lillehammer.

Han har også vært kommunestyrerepresentant i Skaun kommune i flere år.

- Jeg ser frem til å nyte godt av hans erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom administrasjon og politikk. Fenstad vil bli en av mine nærmeste ledere, og trer inn i strategiske ledergruppe, avslutter Tor Jakob Reitan som kan røpe at valget av Fenstad var enstemmig i ansettelsesutvalget.

Motivert av folk som vil

Erik Fenstad selv sier han gleder seg til å starte opp, og ser frem til å bli kjent med sine nye kolleger.

- Rekrutteringsprosessen var grundig, og jeg fikk et klart inntrykk av at kommunen består av offensive politikere, ledere og ansatte som vil noe med byen sin.

- Vi skal gjøre hverandre gode, og jeg håper og tror jeg kan bidra med mye, sier en glad og ydmyk kommende kommunalsjef, Erik Fenstad.