I konkurranse med 130 andre prosjekter fra 37 land gikk altså E6 prosjektet mellom Ranheim og Værnes Selskapet ble hedret for bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM-metodikk) i prosjekteringen av det omfattende infrastrukturprosjektet E6 Ranheim-Værnes, som Acciona for tiden bygger i Trøndelag.

Francisco Vicente Soto som er prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet Ranheim – Værnes sier at prisen er en stor anerkjennelse. - Det at vi når opp blant 130 andre prosjekter, viser at vi har lyktes med å finne gode teknologiske løsninger i et komplisert veiprosjekt, sier Vicente Soto.

Francisco Vicente Soto er prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet Ranheim – Værnes Foto: Acciona

Effektiv utveksling av data

Acciona ble tildelt prisen av en teknisk jury som fremhevet effektiv bruk av åpne standarder for å skape en sømløs utveksling av data mellom de ulike teamene som jobbet med strukturelle utfordringer, modelleringer, tekniske tegninger og koordinering innenfor prosjektet. Gjennom bruk av BIM har Acciona lyktes med å utvikle et modellbasert design gjennom bruk av innovative metoder, prosesser og teknologier for de fleste involverte aktører i prosjektet.

- I E6-prosjektet Ranheim – Værnes har vi vært bevisst på å benytte oss av moderne og innovative metoder for å løse strukturelle utfordringer underveis i dette store prosjektet, sier prosjektdirektøren i Acciona.

TEKLA Global BIM Awards har utviklet seg til å bli en av de fremste internasjonale referanseprisene i sektoren, som vurderer de beste byggeprosjektene som har blitt utført ved bruk av BIM-programvaren Tekla Structures.