- Vi har jobbet intenst med dette og er glade for å kunne få frem alle kundene våre på Dovrebanen og Raumabanen igjen fra tirsdag, sier informasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng.

Dovrebanen er svært viktig for passasjertrafikken mellom Oslo og Trondheim ved at den stadig bedre avlaster en av Europas mest intense flytrafikkstrekninger. Fra og med tirsdag morgen kjører SJ Norge tog mellom Oslo S og Lillehammer, mellom Lillehammer og Trondheim S vil det kjøres buss for tog.

Fra og med tirsdag vil også alle tog gå som normalt på Raumabanen. På Rørosbanen har togene gått som normalt siden lørdag.

SJ Norge setter derfor på tirsdag også inn en ekstra togavgang direkte mellom Trondheim S og Oslo S på Rørosbanen.

- Vi jobber løpende for å få på plass de beste løsningene for kundene våre. Vi har hatt en god dialog og et godt samarbeid med Bane NOR, som har gjort det mulig å få i gang denne ekstra togavgangen på Rørosbanen raskt, sier Lyng.

- Det går allerede ett direktetog mellom Trondheim S og Oslo S på Rørosbanen hver vei alle hverdager. Ved å forlenge en av våre ordinære togavganger fra Hamar til Oslo og vise versa, vil vi fra og med tirsdag kjøre enda ett direktetog mellom Trondheim S og Oslo S, dette betyr da at vi kjører to direktetog på Rørosbanen hver vei på hverdager, sier Hilde Lyng videre.

Dessverre blir det et lengre opphold på Hamar for dette nye direktetoget, men kundene kan oppholde seg om bord i toget i ventetiden. SJ Norge er i dialog med Bane NOR for å få ned ventetiden. Selskapet er også svært opptatt av at det jobbes raskest mulig for å få Dovrebanen fullt operasjonelt igjen.

- Det er svært krevende med så mye buss for tog på Dovrebanen, både for oss og kundene våre. Dette er en strekning som er utrolig viktig for å få mer passasjertrafikk over på skinner, og vi er glade for at vi har de nye bimodale togsettene slik at vi kan benytte Rørosbanen som en beredskapsbane for Dovrebanen. sier Lyng.

- Vi forutsetter at myndighetene bidrar til at utbedring av ødeleggelser på togspor og annet kan gjennomføres så raskt som mulig, og at de også medvirker til gode alternative transportløsninger inntil tog igjen kan kjøre som normalt på Dovrebanen.